הגימנסיה פראנצ'ישקנסקה 76

הקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםאתר הנצחהמענייןאנגלית

JGuide LO FR BU 1S


רומקובסקי אהב להצטלם עם ילדים אסירי תודההפעילות החינוכית הייתה ערה ביותר ובלטה בהיקפה הנרחב, שכמוהו לא היה באף גטו אחר. כבר מן ההתחלה דאגו רומקובסקי והנהלת הגטו להקמתה ופיתוחה של מערכת החינוך ועד סיום שנת הלימודים של 1940 למדו בבתי הספר היסודיים מעל ל-50% של הילדים עד גיל 14 כ-12,000 תלמידים. בנוסף לכך נפתחה גימנסיה עם אגף לבנים עם כ-350 תלמידים ואגף לבנות עם כ-650 תלמידות ברחוב פראנצ'ישקנסקה Franciskanska 76, גני ילדים ובתי יתומים. ראוי לציון מיוחד הריכוז של הפעילות החינוכית והטיפול בילד במארישין, לשם הועתקו במהלך שנת הלימודים יולי 1940 – ספטמבר 1941 כל המוסדות שעסקו בכך ובכלל זה הגימנסיה. חלק ניכר מהילדים, בעיקר בגיל הרך, שוכנו בבתי ילדים, "מושבות", "קולוניות". במארישין ניתנה לילדים האפשרות לחיות בתנאים משופרים שכללו ארוחות, טיפול רפואי צמוד, השגחה סניטארית ופדגוגית וכדומה, שלא היו כמותם בין כותלי הגטו החונקים. קרוב ל-14,000 ילדים, נהנו מההסדר הייחודי הזה. בתקופות השיא היו בגטו קרוב ל-50 בתי ספר. בנוסף לכך פעלו בגטו תלמודי תורה ברמות שונות עם כ-300 תלמידים וכן בתי ספר מקצועיים, שמספרם הלך ותפח ככל שבני הנוער שולבו יותר ויותר בעבודה ברסורטים.
על פי צו של רומקובסקי שפת הלימוד בבתי הספר הייתה יידיש על אף שהשפה הפולנית הייתה פופולארית יותר ולימדו גם עברית ופולנית.
מחנה קיץ במרישין 1940השהייה במארישין הקלה על חיי הילדים וסיפקה להם מפלט מהמציאות הנוראה של הגטו. במסגרת הלימודים נערכו בבתי הספר חגיגות, טקסים למיניהם, הרצאות ובכלל זה על סופרים ואישים בולטים ונחוגו מועדי ישראל. מאחורי הפעילות החינוכית עמד "זקן היהודים" רומקובסקי. הוא גם עקב מקרוב אחר הנעשה ונהג לבקר לעתים קרובות בבתי הספר, בהם זכה ביחס אוהד עד כדי הערצה. דוגמה לכך אפשר לראות במכתב המצורף של תלמידי בית הספר מס' 13.
בצד הפעילות האינטנסיבית ורחבת ההיקף הזו, התקיימו במארישין "הכשרות" של תנועות נוער, בעיקר של הארגונים הציוניים, אשר ניהלו חיים תוססים של תרבות וחינוך, יחד עם הפעילות המפלגתית והעבודה הנדרשת.
הפעילות החינוכית על גווניה נקטעה בסוף ספטמבר 1941, שעה שהחלו להגיע הטרנספורטים של יהודי מערב אירופה, אשר שוכנו במוסדות הלימוד, והגטו עבר לתיעוש מוגבר. היא הייתה על כן קצרת מועד ולא התחדשה עד חיסול הגטו באוגוסט 1944. בני הנוער הועברו באופן מואץ לעבודה ברסורטים. עם זאת גם בהם התנהלו לימודים חלקיים ובלתי פורמאליים אחרי שעות העבודה בהם קיבלו הצעירים כמה שיעורים מדי יום. סוג זה של לימוד כונה "שקולקי" (בפולנית – בתי ספר קטנים).קישורים
נ